Blog

Verschillende vormen medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie is steeds actueler. Bij medewerkersparticipatie geef je een klein deel van je bedrijf aan je medewerkers. Je beloont je personeel voor hun harde werk en ze  participeren letterlijk in je onderneming. 

Wat is een participatie aandeel?

Voor de medewerkers zit financieel voordeel aan deze regeling op langer termijn. De medewerker krijgt een stukje van het bedrijf. Als het bedrijf meer waard wordt, is jou participatie aandeel ook meer geld waard. Uit een onderzoek van I&O research blijkt dat voor de onderneming medewerkersparticipatie een interessante keuze is. Dit omdat medewerkers meer betrokken zijn en harder willen werken omdat zij uiteindelijk ook een deel van de winst zullen zien op hun bankrekening. Ook is het aantrekken van talent en het behouden van je medewerkers iets wat een rol speelt in deze beslissing. Het is dus voor beide partijen een win-win situatie!

Welke vormen van medewerkersparticipatie zijn er?
Certificaten van aandelen is de meest bekende vorm bij zowel ondernemer als medewerker. Mocht je hier interesse in hebben kan dit via het stichting administratiekantoor (STAK). Bij een STAK richt je een stichting op wat het stemrecht en het winstrecht los van elkaar koppelt. Het STAK zorgt ervoor dat de winst wordt uitgedeeld aan de certificaathouders. Certificaten van aandelen is niet de enige vorm. Zo zijn er ook nog de volgende opties: 

  • Aandelen
  • Aandelenopties
  • Stemrechtlozen aandelen
  • Coöperatie
  • Stock Appreciation Rights (SAR)

Aandelen
Een aandeel betekent dat een medewerker recht heeft op een stukje kapitaal uit het bedrijf. Als aandeelhouder
 heeft de medewerker recht op inspraak bij algemene vergaderingen. Buiten dat krijgt de medewerker ook eventuele winst van het bedrijf.  

Aandelenopties
Bij aandelenopties heeft de werknemer de optie om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Dit wordt gedaan in een overeenkomst tussen koper en verkoper. De prijs van de optie blijft hetzelfde ook al stijgen de aandelen. Mocht het bedrijf hard groeien, kan de werknemer ervoor kiezen om tegen het afgesproken bedrag aandelen te kopen. Als hij in het bezit is van de aandelen heeft hij recht op een deel van de winst. 

Stemrechtloze aandelen
De werknemer heeft aandelen waar geen stemrecht aan verbonden is. Hij heeft dus in de algemene vergadering geen stemrecht. Ondanks dat hij geen stemrecht heeft mag hij wel aanwezig zijn bij deze vergaderingen. De medewerker krijgt bij deze vorm eventueel een deel van de winst. 

Coöperatie
Als de ondernemer een gezamenlijk collectief voordeel wilt wordt er vaak een coöperatie opgericht. Hierbij kun je denken aan het delen van marketingkosten of lagere inkoopkosten. Als je lid bent van de coöperatie kun je op ieder moment in en uit deze coöperatie stappen. Dit is anders dan een BV of VOF. Iedereen in de coöperatie heeft stemrecht. De coöperatie wordt geleid door het bestuur, dit zijn ook leden uit de coöperatie. Hoeveel winst elk lid krijgt wordt bepaald door de hoeveelheid werk dat hij/zij levert. De leden maken hier zelf onderling afspraken over. 

Stock Appreciation Rights
Stock Appreciation Rights (SAR) is een manier om je werknemers te laten participeren in je bedrijf. Door een SAR overeenkomst profiteren je medewerkers van de waardestijging van je bedrijf. Bij SAR krijg je geen aandeel of certificaat maar krijg je een percentage van de waarde van het bedrijf. Dit wordt gedaan door middel van een overeenkomst. Als je afspreekt dat je medewerker 5% van de waarde van het bedrijf krijgt dan kan dit bijvoorbeeld een waarde hebben van €10.000. Als je bedrijf na tien jaar meer waard is, is het bedrag van deze 5% ook meer waard.

Hoeveel geef je aan je medewerkers?
Hoeveel procent je van je bedrijf aan je medewerkers geeft is per bedrijf verschillend. Sommige bedrijven geven maar 5% van de aandelen aan hun medewerkers. Bij een kwart van de onderzochte bedrijven uit het  onderzoek van I&O research is zelfs meer dan 20% van het bedrijf in de handen van de medewerkers. De reden dat bedrijven met werknemersparticipatie starten is omdat dit zorgt voor een gezonde motivatie van medewerkers wat resulteert in groei van het bedrijf. Ook ontstaat er meer betrokkenheid van je medewerkers. 

Als je medewerkersparticipatie toe wilt passen in jouw bedrijf moet je eerst berekenen wat jouw bedrijf waard is. Bottomlines kan je daarbij helpen. Klik nu hier en maak direct een afspraak.

Bottomlines Nederland
T: +31 (0)73 30 30 880
E: info@bottomlines.nl

Bottomlines België
T: +(32) 48 44 13 131
E: info@bottomlines.nl

Deel dit artikel:

Medewerkersparticipatie in cijfers
Medewerkersparticipatie Explained

Download hier de whitepaper