Blog

Scrum Explained

wat is Scrum?
Scrum is een onderwerp wat steeds vaker voorkomt. Het wordt in bedrijven toegepast omdat het vele voordelen biedt. Het maakt niet uit hoe groot je bedrijf is en in welke branche je werkzaam bent. Scrum is voor iedereen toepasbaar. 

Scrum wordt gebruikt voor projecten die complex van aard zijn. Voor deze projecten is niet direct een bepaalde planning of oplossing toepasbaar. Scrum zorgt ervoor dat er efficiënter en flexibeler gewerkt kan worden.

Scrum rollen
Scrum sessies doe je in teamverband, je doet dit nooit alleen. Het Scrum team kent drie rollen; 

  1. De Scrummaster 
  2. De product owner 
  3. Het development team

De Scrum wordt altijd gehouden in een zelfsturend team. Dit betekent dat er binnen het team geen leidinggevende is. Het team bepaald zelf de taken en werkwijze. 

De Scrum master is de persoon die de Scrum begeleid. De Scrum master heeft verschillende taken:

  • De Scrum master zal ervoor zorgen dat de sessie(s) zo goed mogelijk verlopen.
  • De Scrum master heeft een faciliterende en coachende rol.
  • De Scrum master zorgt voor inspiratie voor het team, ze heeft zelf niks te maken met de inhoud van het proces.
  • De Scrummaster zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke planning.

De product owner is de persoon die tussen het development team en de klant staat. Hij is er om te zorgen dat de eisen en wensen van de klant gewaarborgd worden. De product owner heeft het overzicht wat er gedaan moet worden in het proces en wat de hoogste prioriteit heeft.

Het development team en de Scrum master werken nauw samen met de product owner. Het development team bestaat vaak uit 5 tot 9 mensen met verschillende disciplines en kennis die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het development team voert de sprints uit en gaat aan de slag met de wensen en eisen van de klant.

Uitleg Scrum
Bij een Scrumsessie heb je een sprint van één tot vier weken. Er wordt steeds een klein stukje van het project opgeleverd. Dit kan een deel zijn van een nieuw product of een verbetering van een bestaand product.

Er wordt door het team een Scrum doel gemaakt. Het development team maakt een plan om dat doel te bereiken. Elke ochtend is er een daily Scrum, hier wordt in 15 minuten gekeken wat de taken zijn voor de komende 24 uur. In deze tijd is er ook ruimte voor eventuele vragen. Doordat je elke ochtend hier even met zijn alle bij stilstaat wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt.

In de Scrum wordt er aan twee lijsten gewerkt namelijk:

  Product backlog: In de product backlog staan de wensen van de stakeholders. Dit wordt door de product owner vertaald naar user stories en dit zijn kleine onderdelen van het eindproduct. Een wens van de stakeholders kan bijvoorbeeld zijn; ‘als werknemer wil ik mijn rooster in kunnen zien om te weten welke afspraken ik de komende week heb’. Hier kunnen user stories van gemaakt worden om deze wens te vervullen.

  Sprint backlog: Hierin worden de user stories opgedeeld in verschillende taken. De sprint backlog kun je verdelen in drie onderdelen; to do – doing – done. Gedurende het proces worden de user stories verplaatst over het bord van to do naar done.

Nadat de sprint is afgelopen is er een review, het development team presenteert hier hun product/dienst aan de stakeholders. In dit proces is er ruimte voor feedback vanuit de stakeholders. Deze feedback wordt meegenomen in het eindontwerp.

Daarnaast is er nog retrospectieve sprint, hierbij geeft het team feedback op de samenwerking en niet op de inhoud, vanuit deze feedback worden verbeterpunten opgesteld voor een volgende sprint. 

We begrijpen dat na het lezen van deze tekst Scrum nog steeds wat onduidelijkheid kan veroorzaken. In deze youtube video staat het nog in het kort uitgelegd.

Wil jij met jouw bedrijf gebruik maken van Scrum? Maar weet je nog niet precies hoe. Klik hier om een afspraak te maken met Bottomlines.

Bottomlines Nederland
T: +31 (0)73 30 30 880
E: info@bottomlines.nl

Bottomlines België
T: +(32) 48 44 13 131
E: kris@bottomlines.be

Deel dit artikel:

Van start-up naar scale-up
Dé vijf groeifasen van een bedrijf

Download hier de whitepaper