Blog

Medewerkersparticipatie Explained

Medewerkersparticipatie betekent dat medewerkers (financieel) participeren in het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Dit kan in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen. Het mede-eigenaar maken van een medewerker is om meerdere redenen interessant. Hieronder zijn deze redenen opgesomd.

  1. Loyaliteit, binding en erkenning geven door financiële beloning
  2. Later wilt je het bedrijf intern overdragen aan medewerkers of managers
  3. Je bedrijfscultuur sluit er goed bij aan
  4. Verloop van belangrijke medewerkers kan verminderen
  5. Groei van je onderneming wordt makkelijker
  6. Je kunt financiering ophalen om je onderneming te laten groeien

Het vormgeven van medewerkersparticipatie kan op veel verschillende manieren gedaan worden. Er zijn dan ook een aantal basisonderdelen waar je over na moet denken in het voortraject.

  • Wat is je doel van de participatie?
  • Worden de aandelen geschonken of betaalt de medewerker zelf een bedrag voor het aandeel?
  • Krijgt de medewerker door het aandeel ook zeggenschap in de besluitvorming of gaat het puur om het verdelen van winst?
  • Mag iedereen participeren of is het een specifieke groep mensen die dit mogen? Je kunt hierbij onderscheid maken in functieniveau of aantal jaren in dienst.

STAK
Wanneer er maar één medewerker toetreed is het oprichten van een personal holding vaak al voldoende. Wil je meerdere medewerkers laten participeren in je bedrijf kan Stichting Administratie Kantoor (STAK) een uitkomst zijn. In een STAK kunnen certificaten van aandelen verdeeld worden onder medewerkers. Een STAK is een goede uitkomst wanneer je medewerkers mede-eigenaar wilt maken omdat er na oprichting geen notaris meer nodig is voor het verkopen van de aandelen. Daarnaast is het een vorm van winstparticipatie. Dit houdt in dat de toetredende medewerker recht heeft op de winst terwijl de huidige aandeelhouders zeggenschap over het bedrijf behouden. 

Managementparticipatie
Sommige bedrijven starten met het mede-eigenaar maken van de managers in de organisatie. Dit wordt dan managementparticipatie genoemd. Toch is het een opkomende trend om alle medewerkers de kans te geven aandelen te kopen. Uit onderzoek blijkt ook dat brede participaties het meest opleveren. 

Maatwerk
Ieder bedrijf wat werknemersparticipatie wil toepassen is maatwerk. Dit komt doordat er juridische en fiscale zaken meespelen. Ook moeten er keuzes gemaakt worden over de prijs van deze winstrechten. Zodat dit op de juiste manier gebeurd is het verstandig een partij in de armen te nemen die dit regelt. 

Toetredingsprijs
Ook is het belangrijk de waarde van je onderneming te weten. Vanuit deze waarde wordt berekend hoe veel de te verdelen aandelen waard zijn. Wanneer er een goed onderbouwde instapprijs is voor de aandelen geeft dit een goed gevoel voor zowel medewerker als werkgever. Ook de belastingdienst eist een zogeheten waardering berekening. Dit zorgt er namelijk voor dat de ‘waarde in het economisch verkeer’ is berekend. Voor iedereen die vervolgens participeert is het interessant om te weten hoe de waarde van de participatie zich ontwikkeld. Bottomlines gebruikt een methode om je initiële waardering van je bedrijf te bepalen. Voor deze methode heeft Bottomlines een algoritme ontwikkelt. Deze verkregen data wordt weergegeven in het waarde dashboard aan de hand van Power BI. Hierdoor kun je de resultaten inzichtelijk en visueel maken voor je mede participanten.

Benieuwd wat jouw bedrijf en dus je aandelen waard zijn? Ga nu met ons in gesprek! Klik hier en maak direct een afspraak om te kijken of medewerkersparticipatie een uitkomst kan zijn in jouw onderneming.

Bottomlines Nederland
T: +31 (0)73 30 30 880
E: info@bottomlines.nl

Bottomlines België
T: +(32) 48 44 13 131
E: kris@bottomlines.be

Deel dit artikel:

Verschillende vormen medewerkersparticipatie
Cashflow Hacks

Download hier de whitepaper