Blog, Educational Series

Het gevaar van geen duidelijke strategie

Zonder missie, visie en strategie doe je als ondernemer maar wat. Het is een schip bevaren zonder kompas en dit is niet effectief. Geen strategie hebben kan een gevaar vormen voor je onderneming. 

Het succesvol uitvoeren van de strategie ligt bij de teams en medewerkers. Zij zijn degene die de doorslag geven en hun gedrag bepaalt de werkelijke verandering. De rol van het management is om de juiste strategische richting te bepalen en te zorgen dat alle medewerkers deze strategie kennen. Daarnaast is het belangrijk  dat je medewerkers weten hoe ze aan deze strategie  kunnen bijdragen.

Het probleem

Het grootste probleem bij de meeste organisaties is dat strategische richting onduidelijk is, dat zaken niet geregeld worden en er geen keuzes worden gemaakt. Hierdoor weten de medewerkers ook niet waar de organisatie voor gaat óf voor staat. Dit zal uiteindelijk leiden dat de medewerkers gedemotiveerd raken en minder betrokken zijn. 

Een andere probleem is dat alle aandacht van het management wordt opgeëist door zaken als personeelsverloop, budgetoverschrijding, achterblijvende verkopen en fouten in de bedrijfsprocessen. Dit zijn natuurlijk zaken die erg belangrijk zijn en ook aandacht nodig hebben. Echter ontbreekt hierdoor de gestructureerde aandacht voor de strategie. Wanneer geen aandacht wordt gegeven aan de realisatie van de strategie verdwijnt alle focus en aandacht bij de organisatie. 

Begin met het hogere doel

Een goede strategie begint met de vraag waar je naar verlangt. Wat wil je als organisatie bereiken en waarom doet dat er toe? Wat is het hogere doel van de organisatie? Waar dragen je medewerkers aan bij? 

Het bepalen van de juiste strategie begint bij het hogere doel. De visie, missie en de ‘why’ bepalen is daarbij de eerste stap. Een goede strategie beschrijft duidelijk en concreet hoe teams en medewerkers kunnen bijdragen aan dat hogere doel.

Koers bepalen

Aan de hand van die doelstellingen kan een koers bepaald worden om deze te verwezenlijken. Door middel van een strategisch plan spreekt iedere manager dezelfde taal en vertelt elke manager en medewerker hetzelfde verhaal. 

Resultaatgericht werken

Als iedereen het strategisch plan duidelijk voor ogen heeft kan ieder team en afdeling zijn bijdrage leveren door duidelijk doelstellingen te definiëren op teamniveau. Dit zijn doelen die in lijn staan met de strategische richting van de organisatie. Door deze doelen op te stellen versterken de afdelingen elkaar en verbetert de samenwerking. Doordat het team en de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het definiëren van doelen, is de kans groter dat ze behaald worden. 

Ervaar jij als ondernemer nu ook dat je geen duidelijke strategie hebt? Wij helpen meerdere klanten om een duidelijke strategie te bepalen en hoe je daar je hele team in meeneemt. Plan vrijblijvend een gesprek in en start deze zomer nog met het bepalen van een succesvolle strategie.  

Deel dit artikel:

Gezond je bedrijf laten groeien met onze 6 tips!
Behaal je doelen met de OKR-methode

Download hier de whitepaper