Over Bottomlines

Hoe wij jou helpen met groeien!

Als ondernemer ben je gedreven en altijd op zoek naar groei. Je wilt immers de beste zijn in jouw markt. Echter, door verschillende factoren weten veel ondernemers niet hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en uitvoeren. Bij Bottomlines kunnen deze ondernemers terecht voor een scale-up sessie en een framework sessie. Deze sessies gaan je helpen om te groeien met behulp van technologie.

Scale-up sessie

Een scale-up sessie is een reset en inspiratie sessie. Deze sessie bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is een korte intake waarbij getoetst wordt hoe de huidige bedrijfssituatie er bij de deelnemer uitziet. Vragen als: Wat is jouw uiteindelijke doel met het bedrijf? Waar loop je tegenaan? Welke (financiële) stuurinformatie heb je nu? En welke niet? schetsen een beeld hoe jouw bedrijf ervoor staat, waar kansen liggen en waar je op moet letten. Verder wordt tijdens de intake aandacht besteed aan wat groeien is en wat daarbij komt kijken. Als afsluiting demonstreren we aan de hand van een klant-case hoe je het systeem kunt gebruiken om te groeien.

De scale-up sessie is vooral erg leerzaam. De deelnemer kan zijn of haar bedrijf toetsen aan vergelijkbare bedrijven uit dezelfde branche waarbij we laten zien hoe eenvoudig het is om systemen te koppelen en te digitaliseren. Een duidelijke uitleg in combinatie met een demonstratie zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld gevormd wordt van de eigen bedrijfssituatie.

Kortom, de scale-up sessie zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in jouw bedrijfssituatie, welke factoren er nog ontbreken om te kunnen groeien en wat vergelijkbare bedrijven in verschillende situaties gedaan hebben. Een vervolg op de scale-up sessie is de framework sessie.

De scale-up sessie is hier gratis te boeken.

Framework sessie

De framework sessie is een sessie met als doel jouw bedrijf even te resetten en/of te toetsen. Hierbij wordt het ontwerp van een goed financieel fundament als basis gelegd om plug & play verder te groeien…

De framework sessie is verdeeld in vier fasen met een doorlooptijd van maximaal twee weken: De eerste fase is de inventarisatiefase. De basis hiervan is een herhaling van de vragen uit de scale-up sessie. Deze vragen worden nogmaals voorgelegd en er wordt dieper ingegaan op de kern van zowel de vragen als de antwoorden.

Daarna volgt fase twee. Dit is de auditfase. Deze fase vindt plaats bij Bottomlines, zonder de klant. De informatie uit de eerste sessie wordt getoetst en verwerkt. Daarnaast kijken we in de huidige systemen zoals de boekhouding, de projectadministratie en we kijken hoe de belangrijkste processen lopen (zoals van ‘het eerste klant contact tot de betalingen’). De auditfase is een belangrijk instrument om de huidige inrichting van de klant te wegen en in te schatten hoe een toekomstig financieel huis eruit moet komen te zien.

Fase drie vormt de basis voor de uitwerking. De audit wordt verwerkt en alle informatie wordt omgezet in een PowerPointpresentatie. Hieruit volgt een voorstel met plan van aanpak.

In de laatste fase komt Bottomlines weer bij jou op bezoek om de bevindingen en het ontwerp van het financiële fundament te presenteren. We hebben de data behoeftes in kaart gebracht. Het voorstel met betrekking tot de uiteindelijke oplossing en de daarbij behorende vervolgstappen vormen de basis van de presentatie, waarna je uiteindelijk een duidelijk beeld hebt van de bedrijfssituatie en hoe te handelen in de toekomst.

Benieuwd naar wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Meld je vrijblijvend aan voor een sessie.

Deel dit artikel:

Hoe krijg jij meer controle over de groei van jouw IT-bedrijf?
The best way to start a startup is just to start-up!

Download hier de whitepaper