Blog, Educational Series

Behaal je doelen met de OKR-methode

OKR staat voor Objetives & Key Results. De OKR-methode wordt ook wel de succesvolle methode voor groei of innovatie genoemd. Met deze methode werk je als organisatie doelgericht. Hierbij bepaal je eerst je doelstellingen (objectives), wat wil ik bereiken? Vervolgens koppel je deze doelstellingen aan meetbare resultaten (key results), hoe ga ik dit bereiken?

De juiste OKR’s vastleggen

De OKR-methode is een flexibele manier van doelstellingen opstellen. Je kunt op deze manier OKR’s op verschillende manieren vaststellen en verwoorden. Net als elk ander doel moeten OKR’s meetbaar zijn. Om met de OKR-methode te beginnen, bepaal je op 3 niveaus de Objectives, Key Results en Initiatives. De 3 niveaus zijn:

  • bedrijfsniveau
  • teamniveau
  • persoonlijk niveau

Objectives (doelstellingen)

Als eerste formuleer je objectives. Dit zijn langetermijndoelstellingen van de organisatie, team en de individuen. Deze doelstellingen bepaal je per jaar en kwartaal. Goede objectives geven richting en zijn concreet. 

Voorbeeld: Aan het einde van 2022 wil ik minstens 100 betalende klanten

Key results (resultaten)

De tweede stap is de key results bepalen. Dit zijn de bouwstenen die de voortgang op een objective meten. Per objective heb je gemiddeld tussen de 2 en 5 key results. Een goede key result is SMART geformuleerd, ambitieus en beïnvloedbaar.

Voorbeeld: In de eerste 3 maanden van het jaar komen er 30 betalende klanten via de marketingcampagne binnen. 

Initiatives (taken)

De laatste stap is de key results een concrete invulling geven. Dit zijn de taken die een werknemer dient uit te voeren om de resultaten te bereiken. 

Voorbeeld: Elke maand maak ik een post over onze producten en adverteer ik op social media. 

Voordelen van de OKR-methode

De OKR-methode heeft vele voordelen voor je organisatie. Met de methode zorg je ervoor dat resultaten de drijfveer wordt van ieders werk. Door middel van de methode werk je als organisatie samen toe naar een gezamenlijk doel. Dit bevorderd de betrokkenheid en samenwerking van je werknemers. Doordat je werknemers meer betrokken zijn zullen zij beter presteren. Uiteindelijk zullen deze medewerkers dus ook meer opleveren voor je organisatie. 

Daarnaast weten de werknemers waar de prioriteiten liggen en is iedereen op de hoogte van de voortgang. Ook is het gemakkelijker om in te spelen op veranderingen. Door doelstellingen op te stellen per kwartaal kunnen deze gemakkelijk bijgesteld worden. 

Deel dit artikel:

Het gevaar van geen duidelijke strategie
Yuki helpt marketingbureau’s

Download hier de whitepaper