Waardebepaling

Het bepalen van de waarde van je bedrijf is een belangrijke stap als je op het punt staat een beslissing te nemen over de toekomst van jouw business. Bijvoorbeeld wanneer je overweegt je bedrijf te verkopen, wanneer je bedrijf betrokken is bij een fusie of overname, als je financiering zoekt voor je bedrijf of als je van plan bent je bedrijf over te dragen aan een opvolger. 

Waarde komt niet alleen uit de boeken!

Er zijn allerlei methodes om de waarde van je bedrijf te bepalen. Bijvoorbeeld aan de hand van de financiële gegevens van je bedrijf. Maar, de waarde haal je niet alleen uit de boeken! Factoren als goodwill en de dynamiek van de markt tellen net zo zwaar. Het vaststellen van een vraagprijs vraagt dan ook om expertise en goede kennis van de branche.

Waarde ≠ prijs

Hoewel we de woorden ‘waarde’ en ‘prijs’ vaak door elkaar gebruiken, zijn het eigenlijk twee verschillende begrippen. Waarde gaat over de intrinsieke waarde van je business, onafhankelijk van vraag en aanbod. Je hebt het hierbij bijvoorbeeld over kasstromen, marktpositie en eigendommen. De prijs is daarentegen het bedrag dat daadwerkelijk neergelegd wordt of gevraagd kan worden voor jouw bedrijf. Hierbij moet je dus veel meer rekening houden met je onderhandelingspositie, maar ook met die van de koper. Daarom spelen bij de prijs vaak ook externe factoren als de economie en markt mee.

Verder dan vuistregels

Waarde is dus een subjectief begrip: het wordt mede bepaald door persoonlijk perspectief en door context. Een oplader is voor iemand met een lege telefoon bijvoorbeeld meer waard, dan voor iemand die nog 82% batterij heeft. Om dus tot een objectievere waardering te komen, maken we vaak gebruik van waarderingsmethodes:

  1. Discounted Cash Flow
  2. Rentabiliteitswaarde
  3. Intrinsieke waarde
  4. Multiples
  5. Asset-based

Iedere waarderingsmethode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het kan dus nuttig zijn om meerdere methodes te gebruiken om een goed beeld van de waarde van jouw business te krijgen. Kijk dus ook verder dan deze vuistregels! Denk bijvoorbeeld aan goodwill, veranderingen in de markt en de toekomst die je onderneming tegemoet gaat.

Staat er een verkoop of fusie op de planning? Zoek je financiering voor je bedrijf of ben je van plan je bedrijf over te dragen aan een opvolger? Laat dan de waarde van je bedrijf checken! Onze ervaren Bottomliners stippelen graag jouw route voor bedrijfsverkoop uit.

Jouw persoonlijke Bottomliner

Waarde bepalen

Advies

Vraagprijs vaststellen

Jouw business verkoop-ready

Onze success stories

Download hier de whitepaper